Skip to main content

Is hen en hun meervoud?

Is hen en hun meervoud?

Om naar meerdere vrouwen te verwijzen, gebruiken we de voorwerpsvormen hen, hun of ze. Met dezelfde meervoudsvormen verwijzen we ook naar mannen.

Wat voor woordsoort is mei?

Zelfstandig naamwoord In Nederland valt dodenherdenking op 4 mei en bevrijdingsdag op 5 mei.

Is mei een zelfstandig naamwoord?

mei – Zelfstandignaamwoord 1. de vijfde maand van het jaar. ♢ In Nederland valt dodenherdenking op 4 mei en bevrijdingsdag op 5 mei. Woordherkomst Komt van het Latijnse mensis Maius. Mogelijk is de maand vernoemd naar de Romeinse godin Maia, de godin van de aarde.

Hoeveel naamvallen heeft de Nederlandse taal?

Traditioneel worden voor het (historische) Nederlands vier naamvallen onderscheiden: de eerste naamval (of: nominatief) is de onderwerpsvorm; de tweede naamval (of: genitief) kan meestal m.b.v. het voorzetsel van worden omschreven (bijvoorbeeld het Wapen der Infanterie); de derde naamval (of: datief) wordt gebruikt als …

Is het aan hen of aan hun?

Om naar personen te verwijzen, is na een voorzetsel hen het aan te bevelen voornaamwoord, niet hun: voor hen, aan hen, met hen, door hen. Na een voorzetsel kan ook het onbeklemtoonde voornaamwoord ze gebruikt worden om naar personen (of naar zaken) te verwijzen: voor ze, aan ze, met ze, door ze.

Welk welke difference?

Het vragend voornaamwoord welk krijgt de vorm welke als het bij een de-woord of een meervoudig woord staat. Bij een enkelvoudig het-woord is welk de correcte vorm.

Wat is er in mei?

In het begin van de maand worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht en de dag erna staat het land in het teken van de vrijheid, op bevrijdingsdag. Later in de maand mei wordt Hemelvaartsdag gevierd, met verschillende festivals op verschillende plekken in Nederland.

Hoeveel naamvallen bestaan er?

Benamingen. De acht Indo-Europese naamvallen hebben verschillende namen: aangegeven met de rangtelwoorden eerste t/m achtste en de vernederlandsing van de Latijnse namen.

Hoe spreek je iemand aan die non-binair is?

In 2016 heeft de transgemeenschap genderneutrale voornaamwoorden gekozen voor trans personen die zich man noch vrouw voelen. Gebruik in dit geval in plaats van hij/hem/zijn of zij/haar/haar: hen of die/hen/hun. Enkele voorbeeldzinnen om je op weg te helpen: Sacha stapt op hun fiets.

Is het Sommige Of sommigen?

Als sommige naar personen verwijst en zelfstandig gebruikt wordt, schrijven we sommigen. Sommige is zelfstandig gebruikt als er niet meteen een zelfstandig naamwoord op volgt en sommige ook niet aangevuld kan worden met een zelfstandig naamwoord uit dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat.

Wat hen bezighoudt of wat hun bezighoudt?

Je schrijft ‘hun’ bij een meewerkend voorwerp zonder voorzetsel. Als er wel een voorzetsel voor staat, hoef je aan de woordvorm niet meer te zien dat het meewerkend voorwerp is. Dan schrijf je ‘hen’.